skip to Main Content

Zodpovednosť
& udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť v Green Finance

V rámci svojej Green Mission vsádza Green Finance na udržateľnú budúcnosť v kľúčových odvetviach energetiky, finančných investícií a nehnuteľností.

GF_Nachhaltigkeit
Trvalá udržateľnosť v Green Finance

V rámci svojej Green Mission vsádza Green Finance na udržateľnú budúcnosť v kľúčových odvetviach energetiky, finančných investícií a nehnuteľností.

GF_Nachhaltigkeit
Trvalá udržateľnosť v Green Finance

V rámci svojej Green Mission vsádza Green Finance na udržateľnú budúcnosť v kľúčových odvetviach energetiky, finančných investícií a nehnuteľností.

GF_Nachhaltigkeit

GREEN ECONOMY

Projekty v oblasti nehnuteľností

/   realizácia projektov modernou, energeticky úspornou výstavbou, ktorá je
šetrná k životnému prostrediu

/   využitie existujúcich, už zastavaných plôch – žiadna dodatočná zástavba pôdy

/   silné zapojenie obcí do plánovania a realizácie projektov

/   vytvorenie miestnej pridanej hodnoty a sprístupnenie priestorov verejnosti

/   Zámok Frein: revitalizácia a obnova existujúcej pamiatkovo chránenej historickej budovy

/   Mauerkirchen: prestavba starého domu s nábytkom na moderný, nízkoenergetický bytový dom vhodný pre rodiny

/   Green Business Center Linz: odstránenie starej priemyselnej budovy, novostavba energeticky efektívnej komerčnej
nehnuteľnosti, vytvorenie zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov

Projekt
Mauerkirchen

Výstavba tohto trvalo udržateľného projektu v Mauerkirchen (AT) začala v roku 2019. Zo starého a prázdneho obchodného domu s nábytkom tu vznikne nízkoenergetický nájomný objekt s 38 svetlými bytmi, vhodnými pre rodiny a šetrnými k životnému prostrediu. Mimoriadna pozornosť pri realizácii projektu bola venovaná maximálnemu a rozumnému využitiu plochy. Vďaka tomu vznikla na streche budovy spoločná záhrada s ihriskom, ktorá je k dispozícii všetkým nájomníkom. Ukončenie projektu je naplánované na rok 2020.

 

/   elektrická energia priamo z vlastného fotovoltického
zariadenia

/   nízkoenergetická stavba

/   dvor so zeleňou

pvbutton

Revitalizačný projekt
Zámok Frein am Hausruck

Green Finance revitalizovala v meste Frankenburg am Hausruck v Hornom Rakúsku regionálnu pamiatku: V spolupráci s pamiatkovým úradom bol v srdci obce od základov zrekonštruovaný historický zámok Frein, ktorý opäť slúži verejnosti. Fasáda a typická strecha budovy boli obnovené, zatiaľ čo vo vnútri boli vytvorené moderné nájomné byty a komerčné priestory. V úzkej spolupráci s ochranármi bolo v stavbe zachované hniezdo s piatou najväčšou kolóniou netopierov v Hornom Rakúsku.

 

 

/   trvalo udržateľná a pamiatkovo   chránená
rekonštrukcia

/   moderné bytové priestory a kancelárie

/   zhodnotenie nehnuteľnosti a otvorenie parku

savethepets

GREEN ECONOMY

Projekty v oblasti nehnuteľností

/   realizácia projektov modernou, energeticky úspornou výstavbou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu

/   využitie existujúcich, už zastavaných plôch – žiadna dodatočná zástavba pôdy

/   silné zapojenie obcí do plánovania a realizácie projektov

/   vytvorenie miestnej pridanej hodnoty a sprístupnenie priestorov verejnosti

/   Zámok Frein: revitalizácia a obnova existujúcej pamiatkovo chránenej historickej budovy Mauerkirchen: prestavba starého domu s nábytkom na moderný, nízkoenergetický bytový dom vhodný pre rodiny

/   Green Business Center Linz: odstránenie starej priemyselnej budovy, novostavba energeticky efektívnej komerčnej nehnuteľnosti, vytvorenie zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov

Projekt
Mauerkirchen

Výstavba tohto trvalo udržateľného projektu v Mauerkirchen (AT) začala v roku 2019. Zo starého a prázdneho obchodného domu s nábytkom tu vznikne nízkoenergetický nájomný objekt s 38 svetlými bytmi, vhodnými pre rodiny a šetrnými k životnému prostrediu. Mimoriadna pozornosť pri realizácii projektu bola venovaná maximálnemu a rozumnému využitiu plochy. Vďaka tomu vznikla na streche budovy spoločná záhrada s ihriskom, ktorá je k dispozícii všetkým nájomníkom. Ukončenie projektu je naplánované na rok 2020.

 

/   elektrická energia priamo z vlastného fotovoltického zariadenia

/   nízkoenergetická stavba

/   dvor so zeleňou

pvbutton

Revitalizačný projekt
Zámok Frein am Hausruck

Green Finance revitalizovala v meste Frankenburg am Hausruck v Hornom Rakúsku regionálnu pamiatku: V spolupráci s pamiatkovým úradom bol v srdci obce od základov zrekonštruovaný historický zámok Frein, ktorý opäť slúži verejnosti. Fasáda a typická strecha budovy boli obnovené, zatiaľ čo vo vnútri boli vytvorené moderné nájomné byty a komerčné priestory. V úzkej spolupráci s ochranármi bolo v stavbe zachované hniezdo s piatou najväčšou kolóniou netopierov v Hornom Rakúsku.

 

/   trvalo udržateľná a pamiatkovo chránená rekonštrukcia

/   moderné bytové priestory a kancelárie

/   zhodnotenie nehnuteľnosti a otvorenie parku

savethepets

GREEN ECONOMY

Projekty v oblasti nehnuteľností

/   realizácia projektov modernou, energeticky úspornou výstavbou, ktorá je šetrná k životnému prostrediu

/   využitie existujúcich, už zastavaných plôch – žiadna dodatočná zástavba pôdy

/  silné zapojenie obcí do plánovaniaa realizácie projektov

/   vytvorenie miestnej pridanej hodnoty a sprístupnenie priestorov verejnosti

/   Zámok Frein: revitalizácia a obnova existujúcej pamiatkovo chránenej historickej budovy

/   Mauerkirchen: prestavba starého domu s nábytkom na moderný, nízkoenergetický bytový dom vhodný pre rodiny

/   Green Business Center Linz: odstránenie starej priemyselnej budovy, novostavba energeticky efektívnej komerčnej nehnuteľnosti, vytvorenie zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov

Akcionári

/    povinnosť akcionárov konať zodpovedne voči spoločnosti

  zapojenie, motivácia a účasť zamestnancov cez akcionársky program

/    vyšší podiel vlastného kapitálu pre dlhodobé zabezpečenie voči kríze a pre
 stabilitu spoločnosti

Akcionári

/   povinnosť akcionárov konať zodpovedne voči spoločnosti

  zapojenie, motivácia a účasť zamestnancov cez akcionársky program

/   vyšší podiel vlastného kapitálu pre dlhodobé zabezpečenie voči kríze a pre stabilitu spoločnosti

Akcionári

/    povinnosť akcionárov konať zodpovedne voči spoločnosti

  zapojenie, motivácia a účasť zamestnancov cez akcionársky program

/    vyšší podiel vlastného kapitálu pre dlhodobé zabezpečenie voči kríze a pre stabilitu spoločnosti

certi

Zákazníci

  spokojnosť a výhody pre zákazníkov sú na prvom mieste

  vysoké štandardy kvality investičných nástrojov

/   vysoká spokojnosť nájomníkov pri projektoch v oblasti
nehnuteľností

  spoľahlivý a včasný priebeh všetkých servisných služieb

handshake

Dodávatelia

  vysoké nároky na výber partnerov, poskytovateľov
služieb a dodávateľov

  regionálne zameranie pri výbere poskytovateľov služieb
a dodávateľov

  platba včas a spoľahlivosť voči dodávateľom

recy@2x

GREEN ECOLOGY

Životné prostredie

/   výroba energie z obnoviteľných zdrojov ako cieľ pri
produktoch, v kancelárskych priestoroch a pri projektoch
v oblasti nehnuteľností

/   šetrenie papiera vďaka digitalizácii komunikácie

/   zamedzenie používania plastu a umelej hmoty pri
každodennom chode spoločnosti

/   rešpektovanie environmentálnych noriem pri výrobe
tlačovín

/   obmedzenie zástavby pôdy pri projektoch v oblasti
nehnuteľností

/   spolupráca s ochranárskymi združeniami, pamiatkovým
úradom a ochranou zvierat pri projektoch v oblasti
nehnuteľností

GREEN ECOLOGY

Životné prostredie

/    výroba energie z obnoviteľných zdrojov ako cieľ pri produktoch, v kancelárskych priestoroch a pri projektoch v oblasti nehnuteľností

/   šetrenie papiera vďaka digitalizácii komunikácie

/   zamedzenie používania plastu a umelej hmoty pri každodennom chode spoločnosti

/   rešpektovanie environmentálnych noriem pri výrobe tlačovín

/   obmedzenie zástavby pôdy pri projektoch v oblasti nehnuteľností

/   spolupráca s ochranárskymi združeniami, pamiatkovým úradom a ochranou zvierat pri projektoch v oblasti nehnuteľností

GREEN ECOLOGY

Umwelt

/    výroba energie z obnoviteľných zdrojov ako cieľ pri produktoch, v kancelárskych priestoroch a pri projektoch v oblasti nehnuteľností

/   šetrenie papiera vďaka digitalizácii komunikácie

/   zamedzenie používania plastu a umelej hmoty pri každodennom chode spoločnosti

/   rešpektovanie environmentálnych noriem pri výrobe tlačovín

/   obmedzenie zástavby pôdy pri projektoch v oblasti nehnuteľností

/   spolupráca s ochranárskymi združeniami, pamiatkovým úradom a ochranou zvierat pri projektoch v oblasti nehnuteľností

E-mobilita v Green Finance

Green Finance vsádza aj v oblasti každodennej mobility na trvalú udržateľnosť. V roku 2020 tvorili elektrické a hybridné automobily už 29% vozového parku Green Finance – a ich počet stúpa! Už vo roku 2025 by sme v našej flotile radi zvýšili podiel automobilov s nízkymi emisiami na najmenej 85%.

E-mobilita v Green Finance

Green Finance vsádza aj v oblasti každodennej mobility na trvalú udržateľnosť. V roku 2020 tvorili elektrické a hybridné automobily už 29% vozového parku Green Finance – a ich počet stúpa! Už vo roku 2025 by sme v našej flotile radi zvýšili podiel automobilov s nízkymi emisiami na najmenej 85%.

E-mobilita v
Green Finance

Green Finance vsádza aj v oblasti každodennej mobility na trvalú udržateľnosť. V roku 2020 tvorili elektrické a hybridné automobily už 29% vozového parku Green Finance – a ich počet stúpa! Už vo roku 2025 by sme v našej flotile radi zvýšili podiel automobilov s nízkymi emisiami na najmenej 85%.

0
Elektrických a hybridných automobilov
0%
automobilov vo firemnej flotile je ekologických
0t CO²
Ročná úspora emisií CO2

Program 1000 stromov

Firemné pozemky v Hornom Rakúsku budú vyhradené na zasadenie 1000 stromov

0
Elektrických a hybridných automobilov
0%
automobilov vo firemnej flotile je ekologických
0t CO²
Ročná úspora emisií CO2

Program 1000 stromov

Firemné pozemky v Hornom Rakúsku budú vyhradené na zasadenie 1000 stromov

0
Elektrických a hybridných automobilov
0%
automobilov vo firemnej flotile je ekologických
0t CO²
Ročná úspora emisií CO2

Program 1000 stromov

Firemné pozemky v Hornom Rakúsku budú vyhradené na zasadenie 1000 stromov

Green Social Affairs

Spoločenská a
sociálna angažovanosť

 získavanie finančných prostriedkov na našich firemných
akciách pre podporu organizácie na pomoc deťom s
rakovinou

  vysoká angažovanosť a podpora spoločnosti na
neziskových projektoch business partnerov

/   podpora športových a pohybových programov pre deti
individuálnym sponzoringom business partnerov

Green Social Affairs

Spoločenská a
sociálna angažovanosť

/ získavanie finančných prostriedkov na našich firemných akciách pre
podporu organizácie na pomoc deťom s rakovinou

/ vysoká angažovanosť a podpora spoločnosti na neziskových projektoch
business partnerov
/ podpora športových a pohybových programov pre deti individuálnym
sponzoringom business partnerov

Green Social Affairs

Spoločenská a
sociálna angažovanosť

/ získavanie finančných prostriedkov na našich firemných akciách pre podporu organizácie na pomoc deťom s rakovinou

/ vysoká angažovanosť a podpora spoločnosti na neziskových projektoch business partnerov

/ podpora športových a pohybových programov pre deti individuálnym sponzoringom business partnerov

Green Business Partneri

/   ocenenie zamestnancov na všetkých úrovniach

/   stabilný model príjmu a zabezpečenie aj pre
samostatne zárobkovo činných Business Partnerov

/   ďalší osobnostný rozvoj a široká ponuka vzdelávania

 Trainee program pre nových zamestnancov

Green Business Partneri

/   ocenenie zamestnancov na všetkých úrovniach

/   stabilný model príjmu a zabezpečenie aj pre samostatne zárobkovo činných Business Partnerov

/   ďalší osobnostný rozvoj a široká ponuka vzdelávania

 Trainee program pre nových zamestnancov

Green Business Partneri

/   ocenenie zamestnancov na všetkých úrovniach

/   stabilný model príjmu a zabezpečenie aj pre samostatne zárobkovo činných Business Partnerov

/   ďalší osobnostný rozvoj a široká ponuka vzdelávania

 Trainee program pre nových zamestnancov

Back To Top