skip to Main Content

Green Finance
vállalatcsoport

Mi vagyunk a Green Finance!

A Green Finance Group AG és leányvállalatai a nemzetközi porondon
tevékenykednek és szolgáltatások széles körét kínálják.

Slide A Green Finance Capital AG
a vállalatcsoport központi
szereplőjeként felel a Green Finance
csoport további társaságainak
finanszírozásáért, és ennek
megfelelően biztosítja a tőkét
az ingatlanfejlesztés, a
tőkebefektetések és a megújuló
energiák üzletágaknak.


Részvénytőke 50.000,- €
A Green Finance Group AG
holdigtársaságként működik,
és mivel ez a Green Finance
csoport élén álló társaság, itt
hozzák meg a vállalat egészét
érintő stratégiai döntéseket.
Így meghatározó felelőssége van
a fenntartható területekre történő
összpontosításban.


Részvénytőke 500.000,- €
A Green Finance Broker AG
a management, az ügyviteli
és tanácsadási szolgáltatások
szakértője a vállalatcsoporton belül.
Nemzetközi hálózatához nyolc
országban több mint 2.600
együttműködő partner és 23.000-et
meghaladó számú ügyfélkapcsolat
tartozik.


Részvénytőke 50.000,- €
Az osztrák Green Finance GmbH
számos üzleti területtel foglalkozik:
ingóságok bérbeadásával,
ingatlanfejlesztéssel és ingatlan
bérbeadással. Különös figyelmet
fordít a vállalat olyan ingatlanok
megszerzésére és revitalizációjára,
amelyek esetében értéknövekedés
érhető el.


Törzstőke 1.000.000,- €
Az LVA24 Prozessfinanzierung
GmbH /LVA24 Eljárásfinanszírozási
Kft./ 2019. november óta része
a Green Finance csoportnak és
károsult személyek eljárási
költségeinek átvállalásával
foglalkozik.
Törzstőke € 250.000,-
A fenntarthatóság fontos számunkra – a Responsibility & Sustainability Jelentéshez

A fenntarthatóság fontos számunkra

A fenntarthatóság fontos számunkra

Mutatószámok

Mérleg 2019.12.31.

€ 26.489.670,69

Green Finance csoport eszközök

€ 11.259.495,86

Green Finance csoport bevételek

€ 1.306.789,52

Green Finance csoport üzleti
tevékenység eredménye (EBIT)

Mutatószámok

Mérleg 2019.12.31.

€ 26.489.670,69

Green Finance csoport eszközök

€ 11.259.495,86

Green Finance csoport bevételek

€ 1.306.789,52

Green Finance csoport üzleti
tevékenység eredménye (EBIT)

Mutatószámok

Mérleg 2019.12.31.

Slide Milestones 5 Jahre Green Finance 2015. NYÁR
A Green Finance ötlet

2015. OKTÓBER
Az ausztriai
Green Finance GmbH
megalapítása


Irodanyitás Zeltwegben

2015. NOVEMBER
Együttműködés
a Sun Contracting csoporttal
2016. FEBRUÁR
Green Finance nyereségrészesedésre
való jogosultság termék

2016. JÚNIUS
Irodanyitás Dornbirnben

2016. JÚLIUS
Megkezdődik a Green Finance
ingatlanfejlesztés


2016. SZEPTEMBER
Scharnstein
ingatlanprojekt
megszerzése & elindítása
2017. MÁRCIUS
Dream Car
Program


2017. ÁPRILIS
A bécsi
központ megnyitása


2017. SZEPTEMBER
Schloss Frein
ingatlanprojekt
megszerzése & elindítása
2018. MÁRCIUS
Nemzetközi Green
Finance holdingstruktúra
Expanzió - Liechtenstein
Irodanyitás Linzben


2018. ÁPRILIS
Irodanyitás Innsbruckban

2018. MÁJUS
Expanzió - Szlovákia

2018. JÚLIUS
Green Finance
8x8 Investment termék


2018. SZEPTEMBER
Schloss Frein
befejezése


2018. OKTÓBER
Mauerkirchen
ingatlanprojekt
megszerzése & elindítása
Irodanyitás Salzburgban


2018. DECEMBER
Irodanyitás Kremsben
2019. FEBRUÁR
Expanzió - Magyarország
Irodanyitás
Laakirchen-ben

2019. AUGUSZTUS
Irodanyitás Grazban

2019. OKTÓBER
Az LVA24 Prozessfinanzierung
/LVA24
Eljárásfinanszírozás/ átvétele
Irodanyitás
Bregenz

2020. JANUÁR
Expanzió - Németország
Irodanyitás Olchingben


2020. FEBRUÁR
Kereskedelmi ingatlan
vásárlása Linzben
Az ügyfélkapcsolatok
száma meghaladja a
20.000-et
Irodanyitás Klagenfurtban
Irodanyitás Deggendorfban


2020. MÁRCIUS
Green Business Center
ingatlanprojekt


2020. ÁPRILIS
Dream House Program
Green Finance Bond 8
termék


2020. MÁJUS
Expanzió – Románia

2020. JÚLIUS
Green Finance
1000 fa program
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Green Finance igazgatók

A Green Finance igazgatói jelentik sikerünk egyik alappillérét. Motivált partnerek, a jó munkahelyi légkör megteremtése, a tökéletes képzés és a Green Üzleti Partnerek támogatása – ezek jellemzik a vezetőségünket. Igazgatóink különböző szakmai területekről érkeztek, és ebből adódóan számottevő speciális szaktudást hoztak magukkal a vállalathoz – ez a tökéletes sikerkoncepció.

Gerald
Frühauf

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Gerald Frühauf

Senior Business Director
A biztosítási és befektetési tanácsadói ágazatban szerzett 24 év szakmai tapasztalattal Gerald Frühauf abszolút szakértőnek számít a pénzügyi területen. Eredetileg gépjármű-technikusi végzettséget szerzett, majd miután 12 évig nagy pénzügyi szolgáltató cégek managementjének tagjaként tevékenykedett, további 12 évig önálló vállalkozóként dolgozott. A Green Finance GmbH társalapítójaként nap mint nap hasznosítja szaktudását és tapasztalatát az aktív üzletmenetben és így meghatározó szerepe van a vállalat sikerében.

Christian
Schauer

Chief Executive Officer
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Christian Schauer

A Green Finance vállalatcsoport fejeként Christian Schauer volt az, aki letette a Green Finance Vision megvalósításának alapkövét. A fenntarthatóság és ügyfélközpontúság filozófiájának legfőbb hajtóerejeként ő az, aki a pénzügyi szektorban az új utat megvalósítja. A HTL Ingenieur végzettségű Christian Schauer nem csak 17 év tapasztalattal rendelkezik a kereskedelmi és műszaki vezetésben, hanem a legkülönbözőbb területeken számos képzést is elvégzett és több képesítést is szerzett. Diplomás ingatlan-vagyonkezelőként és tanácsadóként Christian Schauer teljesíti az összes előfeltételt, amely szükséges ahhoz, hogy a Green Finance Group AG, a Green Finance Capital AG, a Green Finance Broker AG igazgatóságának ügyvezető tagjaként, valamint a Green Finance GmbH Austria és az LVA24 Prozessfinanzierung GmbH ügyvezetőjeként gondoskodjon a hosszútávú sikerről.

Michael
Kottnig

Chief Operating Officer
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Michael Kottnig

Chief Operating Officer
A hálózatirányítás, a kommunikáció és a továbbfejlesztés területeken az első számú vezető Michael Kottnig, aki COO-ként és a Green Finance csoport igazgatóságának hálózatért felelős tagjaként szaktudásával és kiemelkedő kommunikációs készségével gazdagítja a vezetői csapatot. Képesítéssel rendelkező befektetési tanácsadó és diplomás pénzügyi szolgáltató, aki az ágazatban 15 év tapasztalattal rendelkezik, és akinek kifejezett erőssége a vállalatok vezetése és továbbfejlesztése, így a Green Finance-en belül ő jelenti a legfontosabb kapcsolati pontot az összes Üzleti Partner számára nemzetközi szinten.

Walter
Schuster

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Walter Schuster

Walter Schuster Green Finance csoportba való belépésének eredményeképp több terület komoly fejlődést mutatott. Annak a feladatának köszönhetően, hogy emberekkel és konszernekkel bel- és külföldön folyamatosan coach-ként dolgozzon, és rávezesse őket a sikerhez vezető útra, optimalizáltuk és úgy alakítottuk át a Green Finance képzési rendszerét, hogy megfeleljen a legkorszerűbb elvárásoknak. Az LVA24 alapítójaként is sikerült rövid idő alatt felépítenie Ausztria egyik legjelentősebb eljárásfinanszírozóját és több külföldi kirendeltséget is. Az átfogó feladatai ellenére a hálózatépítésben is tevékenykedik, és ő az első számú felelőse a Green Finance csoport expanziójának Bulgáriában, Szlovákiában és Csehországban.

Ivo
Ljubas

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ivo Ljubas

Senior Business Director
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban szerzett 18 év tapasztalat nélkülözhetetlen mentorrá teszi Ivo Ljubast a Green Finance csapata számára. Az értékesítés és a coaching szakértője már eleve biztosítási tanácsadói tanulmányokkal kezdte szakmai pályafutását, és ugyancsak diplomás befektetési tanácsadó is. Pénzügyi tanácsadói tevékenysége mellett Ljubas 2009 óta a szélenergia és a napelemek területén is foglalkozik több projekttel. A Green Finance alapító tagjaként a vállalat fenntarthatóságról vallott alapgondolatának szolgálatába állítja azt a sokoldalú know-how-t, amellyel az energiaszektor és a pénzügyi ágazat területén rendelkezik.

Markus
Jäkel

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Markus Jäkel

Vegyipari eljárástechnikusi tanulmányai után Markus Jäkel a pénzügyi ágazatban helyezkedett el, és sikeres karriert épített befektetési tanácsadóként. 2015 óta nem csak a Green Finance vezetői csapatát erősíti, hanem mint az első perctől jelen lévő alapító tag a Green Finance GmbH társasági tagja is. Miután a vállalati struktúra nemzetközi szinten bővült, Markus Jäkel megtalálható a Green Finance Group AG részvényesei között is.

Thomas
Hauer

Senior Business Director
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Thomas Hauer

Vegyipari eljárástechnikusi tanulmányai után Markus Jäkel a pénzügyi ágazatban helyezkedett el, és sikeres karriert épített befektetési tanácsadóként. 2015 óta nem csak a Green Finance vezetői csapatát erősíti, hanem mint az első perctől jelen lévő alapító tag a Green Finance GmbH társasági tagja is. Miután a vállalati struktúra nemzetközi szinten bővült, Markus Jäkel megtalálható a Green Finance Group AG részvényesei között is.

Green Finance igazgatók

A Green Finance igazgatói jelentik sikerünk egyik alappillérét. Motivált partnerek, a jó munkahelyi légkör megteremtése, a tökéletes képzés és a Green Üzleti Partnerek támogatása – ezek jellemzik a vezetőségünket. Igazgatóink különböző szakmai területekről érkeztek, és ebből adódóan számottevő speciális szaktudást hoztak magukkal a vállalathoz – ez a tökéletes sikerkoncepció.

Green Finance igazgatók

A Green Finance igazgatói jelentik sikerünk egyik alappillérét. Motivált partnerek, a jó munkahelyi légkör megteremtése, a tökéletes képzés és a Green Üzleti Partnerek támogatása – ezek jellemzik a vezetőségünket. Igazgatóink különböző szakmai területekről érkeztek, és ebből adódóan számottevő speciális szaktudást hoztak magukkal a vállalathoz – ez a tökéletes sikerkoncepció.

Az erős vezetői csapat a tartós siker záloga

Back To Top