skip to Main Content

Podnikatelská skupina
Green Finance

My jsme Green Finance!

Green Finance Group AG a její dceřiné společnosti působí na mezinárodní úrovni a poskytují široké portfolio služeb.

Slide Green Finance Capital AG
je jádrem podnikatelské skupiny
a jako taková je zodpovědná za
financování ostatních společností
skupiny Green Finance. Poskytuje
tak kapitál pro obchodní oblasti
rozvoje nemovitostí, kapitálových
investic a obnovitelných
zdrojů energie.


Základní kapitál společnosti
50 000,- €
Green Finance Group AG
působí jako holdingová společnost
a jako vedoucí orgán skupiny
Green Finance schvaluje veškerá
strategická firemní rozhodnutí.
V důsledku toho je do značné míry
zodpovědná za zaměření na
udržitelné oblasti.Základní kapitál společnosti
500 000,- €
Green Finance Broker AG
je v rámci podnikatelské skupiny
specialistou na management,
administrativní a poradenské
služby. Její mezinárodní síť zahrnuje
více než 2600 obchodních partnerů,
kteří se nacházejí v osmi zemích a
udržují více než 23 000 vztahů
se zákazníky.


Základní kapitál společnosti
50 000,- €
Rakouská společnost
Green Finance GmbH se zabývá
několika oblastmi podnikání, jako
je pronájem věcí movitých,
development a pronájem nemovitostí.
Společnost se primárně zaměřuje
na akvizici a revitalizaci nemovitostí,
u nichž lze dosáhnout navýšení
jejich hodnoty.


Základní kapitál 1.000 000,- €
Společnost LVA24
Prozessfinanzierung GmbH je
součástí skupiny Green Finance od
listopadu 2019 a specializuje se
na financování soudních sporů.


Základní kapitál 250 000,- €
Důležitá je pro nás udržitelnost – více informací v dokumentu Odpovědnost a udržitelnost

Důležitá je pro nás udržitelnost

Důležitá je pro nás udržitelnost

Klíčové údaje

Bilance k 31.12.2019

€ 26.489.670,69

Aktiva skupiny Green Finance

€ 11.259.495,86

Výnosy skupiny Green Finace

€ 1.306.789,52

Zisk před úroky
a zdaněním (EBIT)

Klíčové údaje

Bilance k 31.12.2019

€ 26.489.670,69

Aktiva skupiny Green Finance

€ 11.259.495,86

Výnosy skupiny Green Finace

€ 1.306.789,52

Zisk před úroky
a zdaněním (EBIT)</p>

Klíčové údaje

Bilance k 31.12.2019

Slide MILNÍKY 5 let Green Finance LÉTO 2015
Myšlenka Green Finance

ŘÍJEN 2015
Založení rakouské společnosti
Green Finance GmbH

Otevření kanceláře v Zeltwegu

LISTOPAD 2015
Spolupráce se
skupinou Sun Contracting
ÚNOR 2016
Green Finance produkt
požitkový list

ČERVEN 2016
Otevření kanceláře v Dornbirnu

ČERVENEC 2016
Start realitního developmentu
Green Finance


ZÁŘÍ 2016
Akvizice & start
realitního projektu
Scharnstein
BŘEZEN 2017
Dream car
program


DUBEN 2017
Otevření
centrály ve Vídni


ZAŘÍ 2017
Akvizice & start
realitního projektu
zámek Frein
BŘEZEN 2018
Mezinárodní holdingová
struktura Green Finance
Expanze do Lichtenštejnska
Otevření kanceláře v Linci


DUBEN 2018
Otevření kanceláře v
Innsbrucku


KVĚTEN 2018
Expanze na Slovensko

ČERVENEC 2018
Green Finance produkt
8x8 Investment


ZÁŘÍ 2018
Dokončení zámku Frein

ŘÍJEN 2018
Akvizice & start
realitního projektu Mauerkirchen
Otevření kanceláře v Salcburku


PROSINEC 2018
Otevření kanceláře v Kremži
ÚNOR 2019
Expanze do Maďarska
Otevření kanceláře v
Laakirchenu


SRPEN 2019
Otevření kanceláře ve
Štýrském Hradci


ŘÍJEN 2019
Převzetí společnosti LVA24
Prozessfinanzierung
Otevření kanceláře v
Bregenzu

LEDEN 2020
Expanze do Německa
Otevření kanceláře v
Olchingu


ÚNOR 2020
Koupě komerční nemovitosti
v Linci Překročeno více než
20 000 kontaktů se zákazníky
Otevření kanceláře v
Klagenfurtu
Otevření kanceláře v
Deggendorfu


BŘEZEN 2020
Realitní projekt Green
business center


DUBEN 2020
Dream house program
Green Finance produkt
Bond 8


KVĚTEN 2020
Expanze do Rumunska

ČERVENEC 2020
Green Finance
program 1000 stromů

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ředitelé společnosti Green Finance

Ředitelé Green Finance jsou jedním ze základních pilířů, na kterém stojí náš úspěch. Motivovaní partneři, kvalitní pracovní prostředí, skvělé vzdělání a podpora green business partnerů – to je to, co utváří náš vedoucí tým. Naši ředitelé pocházejí z různých oborů a přinášejí tak mnoho specializovaného know-how – dokonalý koncept úspěchu.

Gerald
Frühauf

Senior Business Director
Více informací
Gerald Frühauf

S 24letou zkušeností v oblasti pojišťovnictví a finančního poradenství je Gerald Frühauf považován za specialistu v oboru financí. Po dvanácti letech působení v managementu velké finanční společnosti pracoval tento původním povoláním automechanik dalších dvanáct let v oboru jako nezávislý finanční poradce. Jakožto spoluzakladatel společnosti Green Finance GmbH poskytuje denně odborné znalosti a zkušenosti ve všech obchodních aktivitách, a tak se významně podílí na úspěchu společnosti.

Christian
Schauer

Chief Executive Officer
Více informací
Christian Schauer

Jako hlava společnosti Green Finance je Christian Schauer onen muž, jenž položil zakládající kámen uskutečňující Green Finance vizi. Je hnací silou, která stojí za filozofií o udržitelnosti a zákaznické vstřícnosti a realizuje tak novou cestu v oboru financí. Coby absolvent průmyslové školy se může nejen ohlédnout za sedmnáctiletou zkušeností v obchodním a technickém vedení, ale také disponuje mnoha školeními a kvalifikacemi v různých oborech. Christian Schauer má jako svěřenský správce nemovitosti a finanční poradce veškeré předpoklady k tomu, aby jako předseda správní rady Green Finance Group AG, Green Finance Capital AG, Green Finance Broker AG, jako generální ředitel Green Finance GmbH Austria a LVA24 Prozessfinanzierung GmbH zaručil dlouhodobý úspěch.</span></p>

Michael
Kottnig

Chief Operating Officer
Více informací
Michael Kottnig

V oblastech vedení prodeje, komunikace a inovace je číslem jedna Michale Kottnig, jenž jako COO a obchodní ředitel skupiny Green Finance obohatil vedoucí tým svými odbornými znalostmi a vynikajícími komunikačními schopnostmi. Coby státem certifikovaný finanční poradce a finanční makléř s 15letou zkušeností v oboru, výraznou schopností vést, stejně jako řídit inovace, představuje v rámci Green Finance důležitý uzel pro všechny bussines partnery na mezinárodní úrovni.</span></p>

Walter
Schuster

Senior Business Director
Více informací
Walter Schuster

S nástupem Waltera Schustera do skupiny Green Finance se podstatně rozšířily další oblasti. Systém školení Green Finance byl optimalizován a aktualizován na základě jeho úkolu, udržitelně koučovat zaměstnance a korporace v Rakousku i v zahraničí, a dovést je tak k úspěchu. Jako zakladatel společnosti LVA24 zvládl během krátké doby vybudovat jednoho z nejvýznamějších poskytovatelů služeb, které se zabývají financováním soudních sporů, a také několik zahraničních poboček. Navzdory rozsáhlé působnosti je i aktivní v rozšiřování prodeje a nese hlavní odpovědnost za expanzi skupiny Green Finance do Bulharska, České republiky a na Slovensko. </span></p>

Ivo
Ljubas

Senior Business Director
Více informací
Ivo Ljubas

Osmnáctiletá zkušenost v oboru financí činí z Iva Ljubase nepostradatelného mentora týmu Green Finance. Svou kariéru odstartoval tento specialista na prodej a koučování už jako absolvent oboru finančního poradentství a stal se zároveň certifikovaným finančním poradcem. Od roku 2009 se Ivo Ljubas věnuje vedle činnosti poskytovatele finančních služeb také dalším projektům v oblasti fotovoltaiky a větrné energie. Jako spoluzakládající člen Green Finance posiluje firemní myšlenku o udržitelnosti díky svému mnohostrannému know-how v oboru energií a financí.</span></p>

Markus
Jäkel

Senior Business Director
Více informací
Markus Jäkel

Markus Jäkel přešel po vyučení provozním chemikem do finančního oboru a započal úspěšnou kariéru jako finanční poradce. Od roku 2015 podpořil náš vedoucí tým Green Finance a stal se také zakládajícím členem prvních společníků Green Finance GmbH. Poté co byla struktura společnosti mezinárodně rozšířena, je Markus Jäkel rovněž akcionářem Green Finance Group AG.</span></p>

Thomas
Hauer

Senior Business Director
Více informací
Thomas Hauer

Od roku 2011 se Thomas Hauer, certifikovaný finanční poradce, věnuje výhradně kompetentním finančním službám. Po působení u různých finančních společností tvoří od roku 2015 pevnou součást vedoucího týmu Green Finance. Pro Thomase Hauera je obzvláště důležitá orientace na zákaznický servis – přání zákazníků a jejich finanční růst jsou pro něj na prvním místě. Je proto nezbytným pohonem, pokud jde o zlepšování kvality služeb Green Finance.</span></p>

Ředitelé společnosti Green Finance

Ředitelé Green Finance jsou jedním ze základních pilířů, na kterém stojí náš úspěch. Motivovaní partneři, kvalitní pracovní prostředí, skvělé vzdělání a podpora green business partnerů – to je to, co utváří náš vedoucí tým. Naši ředitelé pocházejí z různých oborů a přinášejí tak mnoho specializovaného know-how – dokonalý koncept úspěchu.

Ředitelé společnosti Green Finance

Ředitelé Green Finance jsou jedním ze základních pilířů, na kterém stojí náš úspěch. Motivovaní partneři, kvalitní pracovní prostředí, skvělé vzdělání a podpora green business partnerů – to je to, co utváří náš vedoucí tým. Naši ředitelé pocházejí z různých oborů a přinášejí tak mnoho specializovaného know-how – dokonalý koncept úspěchu.

Silný vedoucí tým pro udržitelný úspěch

Back To Top