skip to Main Content

Hodnotné
nemovitosti

Majetek, jenž je jako věcné právo zanesen do rakouského katastru nemovitostí, poskytuje vysokou stabilitu a je hmatatelnou věcnou hodnotou, která nepodléhá ani kolísání kurzů, ani inflaci. Právě proto jsou nemovistosti upřednostňovanými investičními objekty. Stoupající hodnota a současně jistota jsou hlavními rysy, které lze jen marně hledat u jiných investic. Green Finance GmbH Austria vytváří tuto šanci s jednotlivými podíly na nemovitostech pro každého.

               Dosud                                    Aktuálně
                realizováno:                            plánováno

                                                               38 bytů

                14 bytů                       –

                –                                             3 870 m2 kancelářských a

                4 kanceláře                            a obchodních nebytových prostor

               Dosud                              Aktuálně
               realizováno:                        plánováno

                                                      38 bytů

     14 bytů                        –

          –                                           3 870 m2 kancelářských a

        4 kanceláře                              obchodních nebytových prostor

     Dosud                             realizováno:
     realizováno:                       plánováno

                                            38 bytů

   14 bytů                        –

    –                                       3 870 m2 kancelářských a

    4 kanceláře                             obchodních nebytových prostor

Nemovitosti a věci movité

VÍCE INFORMACÍ

Nemovitosti a věci movité

Nemovitost, která je jako věcné právo zapsána v rakouském katastru nemovistostí, poskytuje vysoký stupeň stability a je hmatatelnou věcnou hodnotou, která nepodléhá kolísání kurzů ani inflaci.

Právě proto jsou nemovistosti upřednostňovanými investičními objekty. Stoupající hodnota a současně jistota jsou hlavními rysy, které lze jen marně hledat u jiných investic. Green Finance GmbH Austria vytváří tuto šanci s jednotlivými podíly na nemovitostech pro každého. Zároveň sázíme na revitalizaci existujících objektů ve stabilních regionech, které jsou charakteristické vysokou poptávkou po pronájmu.

Green Finance GmbH Austria kupuje, renovuje a pronajímá nemovitosti ve spolupráci s regionálními partnery – i Vy můžete trvale těžit ze spoluvlastnictví na nemovitosti s přidanou hodnotou.

Váš podíl na nájemním domě

VÍCE INFORMACÍ

Váš podíl na nájemním domě

stabilita na základě věcné hodnoty

Nemovitost, která pronájmen bytových a nebytových jednotek dosahuje výnosu, se nazývá nájemní dům. Spoluvlastnický podíl na nemovitosti je považován za jistou a dlouhodobě výnosnou investici, jejíž zhodnocení lze garantovat na základě neustále stoupající poptávky po bytových prostorech – v průměru za rok může být dosaženo růstu hodnoty přibližně 2,5 %.

Kromě zvýšení hodnoty související s poptávkou přispívají k atraktivitě jak pravidelné příjmy z pronájmu, tak renovace a modernizace, které rovněž zvyšují očekávaný výnos.

Green Finance nemovitosi jsou ideální pro náročné investory. Solidní budovy v zajímavých regionech, kvalitní rekonstrukce, dobrá infrastruktura a profesionální správa nemovitosti tvoří základ pro vysokou rentabilitu.

Udržitelné investice s
Green Finance nemovitostmi:
Udržitelné podíly na nemovitostech v zajímavých lokalitách
Špičkově rekonstruované stávající objekty
Přímé vlastnictví nemovitosti
Jistota na základě rakouského katastru nemovitostí
Na základě přímého vlastnictví nemovistosti zapsané v katastru nemovitostí lze nemovitost zastavit nebo zdědit.
Atraktivní výnos a kontinuální výnosnost
Ochrana před inflací na základě stabilní investice do nemovistosti
Maximální jistota na základě provedení svěřenství notářem
Snížení rizika na základě rovnocenných podílů namísto jednotlivých bytových jednotek
Rozsáhlá modernizace a vybavení interiéru
Zachování historického charakteru vnější části budovy
Aktuální projekty
Green Finance nemovitosti
Back To Top